Kathryn Campbell Dodd

IMG_3623 IMG_3627

“Mae’r Seld ar hyn o bryd yn byw yn fy stiwdio. Rwyf wedi cynnwys llun o’r gŵr a’i gwnaeth yn 1997, Steve Hanley. Mae’n ddarn o gelf yn ei hunan gan ei fod wedi ei wneud allan o fyrddau torri a rholbrennau wedi eu hailgylchu, llwyau pren ,cyllyll a ffyrc.Rwyf hefyd wedi cynnwys par o Ledis Cymreig mewn hetiau du a brynais mewn siop ail law yn Llandysul. Fy nhad-cu oedd piau’r camera ‘Box Brownie’ a dyma’r camera cyntaf imi ei ddefnyddio.”

“My Dresser currently lives in my studio. I have included a picture of the man who made it in 1997, Steve Hanley. It is a work of art in itself made as it is from reclaimed chopping boards and rolling pins, wooden spoons and cutlery. I have also included a pair of Welsh ladies in stove pipe hats that I bought in a junk shop in Llandysul. The ‘Box Brownie’ camera belonged to my Grandad and was the first camera I ever used.”

Kathryn Campbell Dodd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s