Sam Knight

photo-11

“Dyma gyw iâr porslen lle rydym yn cadw wyau o ieir fy rhieni.”

Saer coed yw Sam yn byw ger Llandysul, Sir Gaerfyrddin. Gallwch weld rhai o’i ddarnau ar y seld!

“This is a porcelain chicken in which we keep eggs from my parent’s hens.”

Sam is a woodworker living near Llandysul, Carmarthenshire you can see some of his pieces on the dresser!

Sam Knight Woodworking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s