Tanya Rotherfield

P1040220P1040225

“Syrthiais mewn cariad gyda’r esgidiau pan welais i nhw mewn siop elusen. Rwyf wedi eu darlunio cymaint o weithiau, ond allwn ni byth eu gwisgo felly maent yn eistedd gyda balchder ar silff yn fy stiwdio yn aros i gael eu darlunio fel print unwaith yn rhagor. I mi gall esgidiau fod yn arwydd o economi. amser, statws a naws.

Mae’r mochyn yn hen ac wedi colli ei dopyn. Fe olchais i o pan ges i o’n anrheg, felly nawr mae’n edrych fel brid prin gan iddo golli peth o’i liw. Daeth o gartref Hen fodryb Ada, fy ngŵr a oedd wedi teithio’n bell ac fe ddes yn hoff iawn ohoni yn yr amser byr y des i’w hadnabod.”

“I loved the shoes as soon as I saw them in a charity shop. I have drawn them so many times, but could never wear them so they sit with pride on my studio shelves waiting to be drawn into yet another print. Shoes for me can describe an economy, time, status and mood!

The pig is old and has lost his stopper. I washed him when I was given him, so he now looks like some rare breed as he lost some of his colour. He came from my husband’s great Aunt Ada who was a very well travelled lady of whom I became very fond in the short time I knew her.”

Tanya Rotherfield

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s