Y Prosiect//The Project

IMG_3640Mae gan bobl o bob diwylliant le yn eu cartrefi i gadw ac arddangos eu heiddo mwyaf gwerthfawr. Mae seld neu ddresel Gymreig fel amgueddfa bersonol, yn lle i arddangos yr hen a’r newydd, ochr yn ochr. Caiff pethau eu hychwanegu a’u newid, a bydd eraill yn aros yr un fath o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae pob seld yn adrodd hanes ei pherchnogion.

Fel rhan o arddangosfa a gynhelir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn y Lle Celf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni, bydd Oriel Myrddin yn ‘curadu’ dresel wedi’i hadeiladu’n arbennig ar gyfer y dydd Sadwrn agoriadol ar yr 2il o Awst 2014. Trwy gydol yr wythnos, nod Cyngor y Celfyddydau yw creu seld sy’n adlewyrchu pobl Sir Gâr ddoe a heddiw. Bydd pob dydd yn datgelu seld ar ei newydd wedd, pob un â’i stori unigryw.

Mae Oriel Myrddin wedi gofyn i artistiaid a gwneuthurwyr o Sir Gaerfyrddin roi benthyg gwrthrych o’u seldau Cymreig eu hunain i greu fersiwn unfed ganrif ar hugain o’r traddodiad hwn.


People of all cultures have a place in their homes to keep and display their most precious belongings. A Welsh dresser is like a personal museum, a place to display old and new, side by side. Things are added and changed and others stay the same through the generations. Each dresser tells the story of its owners.

As part of an exhibition hosted by Arts Council of Wales in Y Lle Celf at this year’s National Eisteddfod in Llanelli, Oriel Myrddin Gallery will be ‘curating’ an especially built dresser for the opening day on Saturday 2 August 2014. Through the week, the Arts Council of Wales hope to create a dresser that reflects the people of Sir Gâr of yesterday and today. Each day will reveal a different decorated dresser telling a unique story.

Oriel Myrddin Gallery have asked artists and makers from Carmarthenshire to loan an object from their own Welsh dresser to create a 21st Century version of this tradition.

OrielMyrddin_logo

Logo_strip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s