Maya Mitten

IMG_3616

Rhoddwyd y creadur bach pren hwn [bwytäwr morgrug? Buwch?] I Maya pan ddaeth i fyw yng Nghymru rhyw 20 mlynedd yn ôl. Daeth a llawer o lwc a hapusrwydd iddi ac mae wir i’w drysori.

Maya was given this little wooden creature (anteater? cow?) when she came to live in Wales nearly 20 years ago, it has brought her lots of luck and happiness and is  a very precious object in Maya’s house.

Maya Mitten

Kathryn Campbell Dodd

IMG_3623 IMG_3627

“Mae’r Seld ar hyn o bryd yn byw yn fy stiwdio. Rwyf wedi cynnwys llun o’r gŵr a’i gwnaeth yn 1997, Steve Hanley. Mae’n ddarn o gelf yn ei hunan gan ei fod wedi ei wneud allan o fyrddau torri a rholbrennau wedi eu hailgylchu, llwyau pren ,cyllyll a ffyrc.Rwyf hefyd wedi cynnwys par o Ledis Cymreig mewn hetiau du a brynais mewn siop ail law yn Llandysul. Fy nhad-cu oedd piau’r camera ‘Box Brownie’ a dyma’r camera cyntaf imi ei ddefnyddio.”

“My Dresser currently lives in my studio. I have included a picture of the man who made it in 1997, Steve Hanley. It is a work of art in itself made as it is from reclaimed chopping boards and rolling pins, wooden spoons and cutlery. I have also included a pair of Welsh ladies in stove pipe hats that I bought in a junk shop in Llandysul. The ‘Box Brownie’ camera belonged to my Grandad and was the first camera I ever used.”

Kathryn Campbell Dodd

Charlotte Richards

lottie

IMG_3591

“Fy merch sydd biau’r llygoden hwn. Mae’n byw ar ein dreser ac yn cynrychioli teulu a be mae’r ‘Dreser Cymreig’ yn ei olygu i mi. Fe brynwyd y llygoden mewn marchnad ail-law – ei enw yw Bocs.”

“This mouse is my daughter’s. It lives on our dresser and is a representation of family and what the ‘Welsh Dresser’ means to me. This mouse is a find from a flea market! His name is ‘Box’ “.

Uncle Albert’s Drawers

Caroline Taylor & Mark Halliday

IMG_3608 IMG_3609

Cwpan dogni gwartheg mewn cerameg gwydrog a ffeindiwyd wedi ei guddio ar ben wal yr hen closet pridd ar Fferm Cilyrynys, Porthyrhyd.

Y dyddiad yw 1879 ac mae’n dweud ‘important to every man who keeps horses, cows, bullocks, pigs, calves, sheep, poultry, pheasants, ducks, geese, rabbits, etc’. Mae’r cyfarwyddiadau yn awgrymu, er enghraifft, ar gyfer ceffylau ‘this measurefull at each time of feeding mixed with the usual corn and chaff damped, will invigorate a horse after a hard days work by mixing a packet in half a bucket of water.’

Thorley’s Food for Cattle
A glazed ceramic cattle dosing cup found hidden on top of the wall of the old outside earth closet at Cilyrynys Farm, Porthyrhyd.

 

Dated 1879 and ‘important to every man who keeps horses, cows, bullocks, pigs, calves, sheep, poultry, pheasants, ducks, geese, rabbits, etc’.  The directions for use suggest, for example, that for horses ‘this measurefull at each time of feeding mixed with the usual corn and chaff damped, will invigorate a horse after a hard days work by mixing a packet in half a bucket of water.’

New British Art

Victoria Malcolm

Victoria Malcolm welsh dresser object

“Cyfuniad o degan eiconig wedi ei waredu (Bart Simpson) a gefel gnau persbecs hyfryd sy’n edrych fel sychwr gwallt, sydd wedi ei ail-weithio fel jôc weledol am gur pen. Mae’n byw ar fy silff ffenest gan nad oes gen i seld ond petai gen i un, byddai’n pendrymu mewn drâr.”

“My combination of a discarded iconic toy (Bart Simpson) and a lovely perspex nutcracker which resembles a hairdryer, repurposed as a visual joke about headaches. He lives on my windowsill as I lack a dresser but if I had one he would probably mope in a drawer.”

Victoria Malcolm